IBERIANA-2 – იბერია გუშინ, დღეს, ხვალ

• გურამ მარხულია – სომხური ისტორიული ავაზაკობა ქართველთა მიმართ გრძელდება

• Armenia – სომხეთი

 

***

გურამ მარხულია

სომხური   ისტორიული ავაზაკობა   ქართველთა  მიმართ   გრძელდება

no_cover_thumb[1]

1994 წელს საფრანგეთში ვინმე პიერ ლამეზოს ხელმძღვანელობით   გამოცემულია  წიგნი: „ევროპის გენეოლოგია“  ანუ „დასავლეთის  ცივილიზაციის  ატლასი“ (Pierre Lamaison. Généalogie de l’Europe: de la Préhistoire au XXe siècle.  Atlas de la Civilisation Occiddentale. Sous la Direction de Pierre Lamaison)  და მის 259-ე გვერდზე ბიჭვინთა სომხეთად არის მითითებული, წიგნში  აგრეთვე   ლაპარაკია ბიჭვინთის ტაძარზე. საერთოდ, მსოფლიოში მრავალი ლიტერატურა გამოდის, რომლებშიც საქართველოს ძირძველი ტერიტორიები სომხეთის ისტორიულ მიწა-წყლად არის დაფიქსირებული. ერთი შეხედვით თითქოს ამასში საგანგაშო დიდი არაფერია და ისტორიული მასალებით შეგვიძლია საწინააღმდეგო დავამტკიცოთ, თუმცა ეს ასე არ არის.

 მაგალითად, ფრანგულ ენაზე გამოცემული ისტორიული, გეოპოლიტიკური, არქიტექტურული და სხვა სახის ატლასები ან ენციკლოპედიები ვრცელდება არამარტო საფრანგეთში, არამედ იმ ქვეყნებშიც, სადაც ფრანგული ენა სახელმწიფო სტატუსს ატარებს (ბელგია, ლუქსემბურგი, შვეიცარია, ე.წ. „ფრანგული აფრიკა“ და ა.შ.) და ხვდება უმაღლეს სასწავლებლებში, ბიბლიოთეკებში, სამინისტროებში, რაც თაობათა ცვლის პარალელურად გავლენას ახდენს საერთო საზოგადოების აზრსა და თვალთახედვაზე. ესპანურენოვანი ლიტერატურა თითქმის მთელ ლათინურ ამერიკას მოიცავს, ხოლო ინგლისურენოვანი _ მსოფლიოს.

 მქონდა ასეთი შემთხვევა: ერთმა პიროვნებამ თავის ოფისში მკითხა თუ როგორ გადასცა საბჭოთა რუსეთმა საქართველოს სომხეთის ტერიტორია მესხეთ-ჯავახეთი? მე მას ავუხსენი, რომ სომხები კავკასიური ხალხი არ არიან და ამ რეგიონში მცირე აზიიდან გადმოინაცვლეს, შემდეგ მათ ჩამოსახლება-დასახლებას აქტიურად ახორციელებდნენ საქართველოს  ტერიტორიაზე,  ამაში  მხარს უჭერდნენ  გულუბრყვილო  ქართველები,  ხოლო უკვე ოკუპაციის პერიოდში დღემდე გაურკვეველი წარმომავლობის რომანოვთა გვარს ამოფარებული გოთურ-ვანდალურ-საქსური ნაჯიშარი იმპერატორები და მსოფლიო ბატონობაზე მეოცნებე კოსმოპოლიტი   სტალინი, რომელიც მოგვიანებით რუსული ნაციონალიზმის წუმპეში ჩაწვა ღორივით და შოვინიზმის ქარ-ცეცხლი წარმოქმნა.

ეს ვაჟბატონი წყნარად მივიდა კარადასთან, მორიგეობით გადმოიღო ცალკეული ტომები ინგლისურ (“ბრიტანიკა“), გერმანულ („ბროკჰაუზ“), ფრანგულ და იტალიურ ენოვანი ენციკლოპედიებისა, რომლებიც გაშალა და მანახა, რომ ყოველ მათგანში სამცხე-ჯავახეთი, ტაო, არტაანი და ართვინი სომხეთის ტერიტორიებადაა დაფიქსირებული. შემდეგ მომიბრუნდა და მითხრა: „შენ რომ გკითხო, ამტკიცებ, ყოველივე ეს სომხური ლობის გავლენით ხდება, რასაც ვერ დავიჯერებ ვერც მე და ვერც ვერავინ, რომ სომხურმა ლობმა ყველა მოწინავე ენციკლოპედია მოისყიდა. რატომ უნდა დავუჯერო შენს ნათქვამს და ქართულ ისტორიულ წყაროებს? როცა მსოფლიო დონის მეცნიერები მრავალწლიანი შრომისა და კვლევების საფუძველზე ადასტურებენ, რომ ეს ტერიტორიები სომხეთის ისტორიული კუთვნილებაა.“

საქართველოს ამ მხრივ ფაქტიურად წაგებული აქვს პროპაგანდული ბრძოლა სომხეთთან და იმ ძალებთან, რომლებიც მხარს უჭერენ სომხურ ამბიციებს. 2011 წელს იოდა II „ჯიხაძაგუელი“-ს საშუალებით პანჰაიასტანურმა მოძრაობამ ჰაიკაკან ტერ-სააკიანის სადისტური დიქტატურის გამოყენებით ხერხიანი მანევრით სომხურ ტერორისტულ ეკლესიას იურიდიული სტატუსი მიანიჭა, რითაც საშუალება მისცა მტაცებლური პოლიტიკა აწარმოოს ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლების დატაცების მიზნით. სომხები სასამართლო პროცესებს ევროპულ „მოედანზე“ უმეტესწილად მოიგებენ თავიანთი დიასპორის, ლობის და მოკავშირეების (აშშ, საფრანგეთი, გერმანია, ნიდერლანდები, ინგლისი, იტალია და ა.შ), ამას ცალსახად ადასტურებს „ვ. ვილსონის ინსტიტუტი“, „ბარუხის ინსტიტუტი“ და შვეიცარიაში მცხოვრები პოლიტოლოგი ვიკენ  ჩეტერიანი.

სომხების მადა ბიჭვინთაზე, სიონზე და სხვა ასეულობით ტაძარზე არ შეჩერდება. ოდიშში (და არა  აფხაზეთში)  წმ. გიორგის ილორის ტაძრის რუსულ “ფასონზე” რეკონსტრუქციამ ევროპის „დაშნაკისტების“ უკმაყოფილება გამოიწვია, რადგან ისინი თვლიან, რომ ილორის ტაძარი  ოჩამჩირელი  სომხების აშენებულია.

 გურამ მარხულია

3 თებერვალი, 2016

***

markhulia

Гурам Мархулия

Историческое предательство грузин со стороны армян продолжается

В 1994 году во Франции под руководством Пьера Ламезо была издана книга: «Европейская Генеология» или «Атлас Западной Цивилизации» (Pierre Lamaison. Généalogie de l’Europe: de la Préhistoire au XXe siècle. Atlas de la Civilisation Occiddentale. Sous la Direction de Pierre Lamaison). И на 259-ой странице данной книги город Пицунда упомянут армянским городом, а также Христианский собор в Пицунде. Вообще в мире издают много книг, где древнейшие грузинские земли упомянуты как принадлежность Армении. На один взгляд, как будто ничего страшного в этом нет, и мы можем доказать историческую правду ссылаясь на соответственные источники, хотя дело обстоит совсем не так.

К примеру, изданные на французском языке исторические, геополитические, архитектурные и другие атласы и энциклопедии распространяются не только во Франции, но и в странах, где государственным языком является французский (Бельгия, Люксембург, Швейцария, т.н. «Французская Африка» и т.д.), и попадает в ВУЗ, библиотеки, министерства, что со временем и изменением поколений влияет на общее мнение и взгляды. Испанскоязычная литература совмещает почти всю Латинскую Америку, а англоязычная весь мир.

У меня был такой случай: один господин в своем офисе спросил у меня как передала Россия Грузии армянские земли Месхет-Джавахети во времена СССР. Я объяснил, что армяне не являются кавказскими племенами, и они поселились на Кавказе из Малой Азии, затем они постепенно заселили грузинские территории, и этому способствовали сами глупые грузины, а во времена оккупации им помогали Готско-вандало-саксонские императоры под прикрытием имени династии Романовых неизвестного происхождения и космополит Сталин, мечтающий о господстве над всем миром, который позже, как свинья, разлегся в канаве национализма и разжег огонь шовинизма.

Этот господин тихо встал, подошел к шкафу, по порядку вынул энциклопедии на британском («британика»), немецком («брокхаус»), французском и итальянском языках и показал мне, что в каждой из них Самцхе, Джавахети, Тао, Артаани и Артвини именовались армянской территорией. Затем он обернулся ко мне и сказал: «Тебя спросить, так ты утверждаешь, что все это происходит с помощью армянского лобби, но никто, в том числе и не я, не поверит в то, что они предложили передовым мировым энциклопедиям взятки за публикацию. Почему я должен верить грузинским источникам и твоим словам? Ведущие ученые на основании многолетних исследований утверждают, что это армянские территории?».

Грузия фактически проиграла пропагандистскую войну против Армении и тех сил, которые поддерживают армянские амбиции. В 2011 году Панхаястанское движение с помощью Иода II «Джихадзагуель» используя садистское диктаторство с легкостью присвоило армянской церкви юридический статус, чем дали ей право на присвоение грузинских архитектурных памятников. Все процессы на Европейской территории армяне выиграют с помощью своей диаспоры, лобби и союзников (США, Франция, Германия, Нидерланды, Англия, Италия и т.д.), это однозначно подтверждает «Институт В.Уилсона», «Институт Баруха» и проживающий в Швеции политолог Викен Четерян.

Аппетит армян не удовлетворится Пицундой, Сиони или другими сотнями соборов. В Одиши (а не в Абхазии) Россия реконструировала Илорский Собор Св. Георгия, что вызвало недовольство среди «европейских» дашнакистов, ибо они считают, что Илорский собор построен Очамчирскими армянами.

Гурам Мархулия

03.02.2016

 
%d bloggers like this: